Wednesday, July 20, 2016

[Film Review] Train Of Life - Chuyến tàu ước mơ - Train de vie - 1998

=====================================
 Train of Life là câu chuyện về cộng đồng người Do Thái trong một ngôi làng nhỏ ở Đông Âu năm 1941. Lo sợ việc sẽ bị phát xít Đức truy đuổi và trục xuất, người dân trong ngôi làng này đã quyết định tổ chức một chuyến tàu giả để thoát khỏi quân Đức. Bộ phim đã cho thấy sự thông minh, tài giỏi và thái độ sống tích cực của những người Do Thái, trong bối cảnh chiến tranh loạn lạc.


0 nhận xét:

Post a Comment