Có những chuyến đi #2

8:29:00 AM
Sau chuyến đi nhớ đời 20/11 ấy (Là chuyến đi này: Đọc lại ), mọi chuyện trở lại bình thường. Mùa hè năm đó tôi được đi Hà Nội. Lần đầu tiên...
Read More
Powered by Blogger.