Friday, November 29, 2019

Cảm ơn

Cảm ơn người đã trách phạt
Cảm ơn người đã bao dung
Cảm ơn người đã nhẫn nại
Cảm ơn người đã đi cùng
Cảm ơn người đã dìu dắt
Uốn nắn nét chữ đầu tay
Cảm ơn người đã nhắc nhở
Khuyên răn dạy bảo hàng ngày
Cảm ơn vì những chăm bẵm
Từ ngày chập chững đến trường
Cảm ơn vòng tay niềm nở
Đón con mỗi sáng tinh sương
Cảm ơn vì những ngày nắng
Hay cả những ngày bão giông
Cảm ơn vì bụi phấn trắng
Điểm thêm tóc đã hoa râm
Cảm ơn những bài học lớn
Cốt cách chí khí làm người
Cảm ơn về lòng yêu nước
Tổ quốc trên hết, con ơi!
Cảm ơn về lòng nhân ái
Yêu thương đùm bọc chan hòa
Cảm ơn vì đã chỉ lối
Tri thức nhân loại bao la
Cảm ơn bởi nghề cao quý
Nghề rèn dũa nên con người
Cảm ơn những người đáng kính
Gieo mầm cho ước mơ tôi!
20/11/2019

0 nhận xét:

Post a Comment